21 Ekim 2009 Çarşamba

Türk Milleti

Hoş geldiniz sevgili misafirlerim.

Türk milleti, binlerce yılı aşan tarihi içinde sayısız devlet kurmuş, üç kıtayı kucaklayan büyük bir imparatorluk meydana getirmiştir. Muhteşem tarihi içinde değişik coğrafi çevrelerde yaşayan ve değişik kültürlere sahip topluluklarla münasebette bulunan Türk milletinin milli kültürü de tarihine yakışır zenginliktedir. Münasebette bulunduğu toplumlarla tabii olarak kültür alış verişinde bulunan Türk milleti, bu alış verişten elde ettiği mahsulleri, kendi milli hasletleriyle
yoğurmuş ve zengin bir milli kültüre sahip olmuştur. Bu zengin milli kültürün temel taşlarından
biri, Türk milletinin zevkinin, güzele ve nefasete düşkünlüğünün, sanata olan kabiliyetinin bir aynası olan zengin Osmanlı mutfağıdır. Bugün, Çin ve Fransız mutfağından sonra, dünyada üçüncü sırayı alan Türk mutfağının orjinalliğini ve özelliğini koruması malzemeiyle, terkibiyle, pişirme usulleriyle ve sofra adabıyla, bir bütün olarak yaşatılmasına bağlıdır.
Usta - çırak geleneği içinde aktarılan bilgilerle devam eden yemek çeşitlerimizin tesbit ve tasnifi yanında sosyal bünyedeki süratli değişme sebebiyle her gün biraz daha özelliğini kaybederek yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mahalli yemeklerimizin kısa sürede derlenmesi ve tasnifi gerekir. Bu önemli görevin başarılması, sınırlı imkanlarıyla bu işi başarmaya uğraşan amatörce gayret gösteren kuruluş ve kişilerin desteklenmesine bağlıdır.


Saygılarımla,


Mehmet IŞIK